Божията мъдрост, Димитър Спилков

38 Гледания
Евангелска църква на вяра - Пловдив