Видението - 25 години на вяра, ЕЦВ - Пловдив

2330 Гледания
"Видението - 25 години на вяра" е филм посветен на двадесет и петата годишнина от началото на служението. В него различни служители разказват своята гледна точка за изминалите 25 години, както и споделят това, което имат като видение за служенията си. 

Подобни видеа