Обзор Деяния 1–12 гл

368 Гледания

Обзор на Деяния 1–12 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. Повестта разказва как Исус изпраща Светия Дух, за да придаде сили на учениците да разпространяват Благата вест за Неговото царство сред всички хора по света.

Подобни видеа