Обзор: Йоан 13–21 гл.

911 Гледания

Обзор на Евангелието от Йоан 13–21 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. Според тази творба Исус е въплъщението на вечния Създател, който става човек, за да изяви Своята любов и да подари на хората вечен живот.

Подобни видеа