Обзор Юда

12 Гледания
Обзор на Писмото на Юда. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. Юда изобличава покварените учители, които изопачават вестта за неговия полубрат Исус и така заблуждават хората.

Подобни видеа