Обзор: Лука 1–9 гл.

810 Гледания

Обзор на Евангелието от Лука 1–9 гл. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. В тази повест Исус извежда завета на Бога с Израил до неговата кулминация и възвестява пред бедни и богати Добрата вест за настъпването на Божието царство.

Подобни видеа