Кого Исус е призовал и екипирал; Изкуството на невъзможното, Full Flame

4752 Гледания
В обстановката на вечно великолепие, от различни епохи, идват послания на  окуражаване – предназначени да уякчат дори най-колебливите сърца: Исус не избра от елита на обществото Своите ученици. Той избра обикновени хора и ги екипира да извършат необикновени неща. Той все още го прави. Бог избра нас, за да избави изгубените в нашите дни.