Огънят - белегът на Евангелието; Да разчиташ на помазанието, Full Flame

4495 Гледания
Възможно ли е да сбъркаме гледната точка, когато говорим за Сятия Дух? Фойерверките ли търсим или Божията цел?  Решете сами за себе си чрез това провокативно изследване на потенциала и целта на “великите вълни на сила,” предоставени ни чрез огъня на Духа. Вижте огромната инвестиция на Бога в нас. Размислете за това - каква сила се освобождава, когато страстта се преобрази в състрадание, а вярата подбуди делата.