Изгубени в морето, Full Flame

8379 Гледания
Вашият приятен, предричащ удоволствие круиз е въвлечен в спасителна операция на живот и смърт в открито море. Всичко, което сте си мислили, че знаете за себе си, църквата си и приоритетите си, ще се обърне с главата надолу! Отделянето от удобствата се среща със сграбчващата реалност. Животи – души! – са заложени на карта. Какво ще направите?