News thumbnail

Първото „бебе с ДНК от трима родители“ в Обединеното Кралство прекрачва етичната граница, предупреждава християнска благотворителна организация

Християнска благотворителна организация заяви, че е загрижена за безопасността и етиката на новите биотехнологии след раждането на първото бебе, в Обединеното Кралство, което има ДНК на трима души.

Лечението с митохондриално донорство (MDT) използва здрави митохондрии от женски донор и има за цел да предотврати предаването на нелечими болести от родители на деца.

Според Джеймс Милдред от християнската благотворителна организация „CARE“, използването на MDT е „обезпокоително“. Според него в момента, без много шум, се прекрачва „етична граница“.

Той казва, че има редица въпроси относно физическото и психологическото развитие на тези деца. Според него развитието на MDT е първата крачка в посока „дизайнерски бебета“.

„Доказателствата сочат, че прехвърлянето на ДНК (от донор - трети човек) в ядрото на яйцеклетка  на гостоприемник не е безопасно и може да повлияе на бъдещите поколения“, казва той.

„Използваните техники водят и до унищожаване на човешки ембриони, което повдига морални въпроси.“

„Сериозен въпрос е и това как ще бъдат засегнати децата. Например, никой не знае как едно дете ще реагира психологически на факта, че има трима родители.“

„Използваната биотехнология също повдига и въпроса с „дизайнерските бебета“. Ясно е, че това е нещо, за което човечеството дълбоко ще съжалява, след години.“