News thumbnail

Червените юници за храма вече са на година и половина, и са без недостатък

Миналия септември пет червени юници пристигнаха в Израел и предизвикаха огромно вълнение в страната. Пепелта от червените юници е ключов елемент, водещ до изграждането на Третия еврейски храм.

Понастоящем юниците са на сигурно място в Израел, но се планува скоро да бъдат преместени в центъра за посетители в Сило, където Господната скиния някога е стояла почти 400 години.

Книгата Числа обяснява, че пепелта от червената юница се използва за пречистване на свещениците, за тяхната служба в храма.

Червените юници вече са на възраст между година и половина и две. За да се извърши церемонията, спомената в Библията, те трябва да са на възраст поне три години. В рамките на този период от време те не трябва да имат петно или нещо, което би ги дисквалифицирало, дори и един бял или черен косъм.

Ако юниците се запазят така в следващата една година, ще може да се извърши церемонията по очистване на свещениците и съдовете на храма. Според тези, които работят по проекта, това трябва да стане на Елеонския хълм, на място, което би гледало директно към мястото, където е бил храмът. Земята точно на изток от Храмовия хълм, закупена преди 12 години, отговаря и на всички изисквания.

Равин Ицхак Мамо е собственик на тази земя. Мамо е част от „Uvne Yerusalim“, група, която съхранява историята на Израел и работи за обучението на бъдещите поколения.

Що се отнася до спецификата на локацията, той споделя: „Трябваше да бъде точно в предната част на хълма, за да може свещеникът, който ще извършва церемонията, да е с лице към Светая Светих (мястото, на което някога е бил).“

Равин Мамо добавя: „Ние се надяваме, че след година и половина, ще можем да направим извършим церемонията тук, в тази област. Това всъщност ще бъде първата стъпка към възстановяването на храма.“