News thumbnail

Библейската група във финландския парламент все още функционира след повече от век

Библейската група във финландския парламент ще продължи да работи с началото на новия парламентарен мандат в страната. Тя подкрепя парламентарни служители от 1905 г. Това я прави най-старият парламентарен клуб.

В началото на новия мандат групата избра ново ръководство. Християндемократът Сари Танус и Пека Аиттакумпу от партията на Центъра бяха избрани да ръководят Библейската група за следващия мандат. Танус ще бъде президент, а Аиттакумпу - заместник-председател. Това съобщава сайтът на Християндемократическата партия на Финландия.

Основната задача на Библейската група е да окаже духовна подкрепа на всеки депутат, който пожелае. Всяка седмица се организират събрания, на които има време за молитва и изучаване на Божието Слово. Депутатите търсят мъдрост и водителство за справяне с държавните дела. 

Друга цел на групата е създаването на международна мрежа на междупарламентарни събития, като организирането на молитвени закуски и Библейски изучавания в други европейски парламенти.

Финландският закон за свободата на религията тази година празнува своята 100-годишнина. От Библейската група подчертават, че „свободата на религията, съвестта и вярата е важно човешко право и основна свобода, която е голямо национално богатство“.