News thumbnail

Тийнейджърите прекарват много време в интернет - как можем да помогнем?

Тийнейджърите (13-19) прекарват средно по 7 часа онлайн на ден - това показва международно изследване проведено от организацията „Global Youth Culture (Глобална Младежка Култура)“.

Това е най-дигитално свързаното поколение, което светът някога е виждал. За повечето тийнейджъри интернет е неделима част от ежедневието, а смартфоните са нещо много познато още от ранна възраст. Те не познават свят без социални медии.

Без съмнение тийнейджърите, както и техните родители са изправени пред много предизвикателства идващи именно от технологиите. Такава тежка дигитална свързаност повдига много въпроси, като: Как интернет засяга живота на тийнейджърите? Какво правят, докато са онлайн? До каква степен техните ценности и вярвания се формират от онлайн пространството?

Според изследването всички тийнейджъри прекарват по значителните 7 часа на ден в интернет. Момичетата, обаче, чатят и използват повече социални медии, докато момчетата прекарват повече време в игри. Основно се гледат онлайн видеоклипове или филми на платформи като YouTube, Netflix и др.

Какво е влиянието на онлайн живота върху тяхното самовъзприятие? Тийнейджърите имат смесени чувства относно социалните медии. Повече от половината казват, че медиите допринасят за някакъв вид удовлетворение от живота, но също така съобщават, че понякога или често консумираното съдържание ги прави тъжни, тревожни или депресирани. Момичетата са по-негативно засегнати от социалните медии, отколкото момчетата. Тийнейджъри, които използват интернет (10+ часа на ден), имат повече проблеми със психичното си здраве и съобщават за лоша комуникация със семействата си. За съжаление, тежките интернет потребители са по-склонни да съобщават за лоша комуникация и преживявания от леките интернет потребители, които като цяло говорят с родителите си за въпроси, които са от значение за тях. Вместо това, тежките потребители на интернет често се обръщат към социални медии или други онлайн източници, за да обсъдят важни житейски въпроси.

Трябва да се има в предвид, че от една страна интернет дава достъп на тийнейджърите до всичко, но също така и всичко в интернет има достъп до тях. Нашата основна отговорност е да ги научим да навигират безопасно в дигиталния живот и да им покажем, че един от най - истинските и важни начини за комуникация остават физическите разговори и времето прекарано заедно в реалния свят.