News thumbnail

Каталуния публикува насоки за зачитане на религиозната свобода на работното място

Каталунските власти са съставили ръководство, което да помогне на работодателите, давайки предложения, как да се зачитат религиозните свободи на работното място.

Главната служба по религиозните въпроси на Каталуния е одобрила документа с цел гарантиране зачитането на религиозната свобода и съвестта на всички работници. Друга цел на ръководството е подобряване на отношенията между колеги от различни религии. 

Адвокатът по трудово право Албърт Толедо е автор на документа. В него той анализира как организациите могат да се справят с носенето на религиозни дрехи и символи по време на работа, как да се справят с различните желания за почивка по време на религиозни празници и дилемата за отказ от изпълнението на задачи поради съвестта.

Толедо обяснява, че целта на документа е „да направи изпълнението на трудовия договор съвместимо с религиозните убеждения на работника“.

Според отдела по религиозните въпроси на Каталуния документът не е нищо повече от насоки и няма законови правомощия. Вместо това, „става въпрос за подпомагане повишаването на осведомеността относно значението на  религиозната принадлежност на работното място и правата на работниците в тази област“.

Според министерството насоките са предназначени за работодатели и религиозни общности. Ако се постигне по-добро разбиране, ще се предотвратят конфликти. 

Толедо казва, че публичната администрация и компаниите трябва „да работят, за да не поставят работника в ситуация, в която да избира между изпълнението на служебните си задължения и религиозните си убеждения“.