News thumbnail

Германците искат повече подкрепа за традиционното семейство

Повече от половината население на Германия биха искали държавата да насърчава традиционното семейство.

Около 60 процента от респондентите в анкета на „Die Tagespost“ посочват, че повече подкрепа за традиционните семейства е важна. Общо 22 на сто са отговорили отрицателно на твърдението „Държавата трябва повече да насърчава традиционното семейство“.

Мненията се различават между възрастовите групи. От 30-39-годишните, 76% са съгласни с твърдението. При по-младите, между 18 и 29 години, този процент спада на 47.

Сред хората, които се определят като християни, мнозинство не само е съгласно, но и пледира за повече подкрепа от правителството. 

Процентите подкрепа за твърдението, от различните деноминации, са както следва: католици 67%; протестантите 62%; свободни църкви 57%.

Проучването е проведено от базирания в Ерфурт институт за изследване на общественото мнение „INSA Consultante“ от името на Die Tagespost. Участие в анкетата са взели общо 2008 пълнолетни граждани на република Германия.