News thumbnail

Последни времена: Правителството на Обединеното Kралство нарича Библията „обидна“, „неподходяща за съвременното общество“

В Англия християнски уличен проповедник спечели дело за реч на омраза - всички обвинения срещу него бяха снети.

Какво се случило?

55-годишният Джон Дън вече 15 години проповядва в югозападния град Суиндън.

Дън бил арестуван през 2020 г. с обвинение „реч на омразата“, защото публично заявил, че Библията е против хомосексуалността. Това се случило, когато проповядвайки на улицата видял две жени да се държат за ръце и им казал: „Надявам се, че сте сестри“. 

Жените отговорили, че всъщност са женени една за друга, а Дън направил референция към 1 Коринтяни 6: „В Библията се казва, че хомосексуалистите „няма да наследят Божието царство“.“

След това уличният проповедник бил арестуван и срещу него били повдигнати обвинения. Случаят бил поет от Християнския правен център в Лондон. Защитата се аргументирала използвайки Европейската конвенция за правата на човека, под която Обединеното кралство все още попада. Според документа всеки има право свободно да споделя своите вярвания, „дори ако те пресичат чувствителността на по-голямата част от населението“.

Така или иначе делото е спечелено, но най-смущаващият момент в случая дошъл, когато адвокатите, представляващи правителството, направили следното изявление:„В Библията има препратки, които просто вече не са подходящи за съвременното общество и които биха се считали за обидни, ако бъдат казани публично.“

След приключване на делото, адвокатите от Християнския правен център са били помолени за коментар относно позицията на правителството (изразена чрез представляващите адвокати) спрямо Библията. 

„Библията е в основата на нашето общество. Свободите и защитата, на които се радваме и днес идват точно от ученията на Библията“, казва Андреа Уилямс, главен изпълнителен директор на Християнския правен център. „Скандално е, че прокуратурата, говорейки от името на държавата, казва, че Библията съдържа обидни думи, които, когато са изречени публично, представляват престъпление.“

„На практика, в това дело, английското правителство заяви, че Библията е обидна и съдържа незаконна реч, която не трябва да се споделя публично. „Обидата“, обаче, е изцяло субективна концепция и лесно се манипулира. Целта е да се заклеймят гледни точки, които просто не са удобни. Трябва да се окаже съпротива на всяко внушение, че човек има право да не бъде обиждан - това не е нещо, което демокрацията обещава. Напротив в едно демократично общество трябва да има свобода за провеждане на дебати, отправяне на предизвикателства и изразяване на несъгласие.“

За съжаление този случай, а и много подобни на него, показват все по-враждебното отношение на западните правителства спрямо християнството.

Алармиращ е фактът, че правителствата стават все по-светски, опитвайки се да премахнат Бог от своите решения и политики.